ALRØ VANDVÆRK er etableret i 1970

Vandværket forsyner områderne Skablund, Sondrup Strand, Sondrup Plantage og Alrø. Alrø forsynes via en ledning under fjorden mellem Sondrup Strand og Strevelshovedvej på Alrø. Der forsynes i alt 140-150 husstande.

Selve vandværket ligger på Skablundvej 34, Hundslund, tæt på de 2 boringer, som der indvindes fra. Vandværket har i 2006 gennemgået en større renovering.
Der oppumpes typisk 32.000-35.000 m3 pr. år.

Bestyrelsen

Karsten Haufort

Formand

Email: haufortalroe@gmail.com

Peder Liboriussen

Sekretær

Kristian Hansen

Henrik Damgaard Hansen

Medlem

Henrik Kreutzfeldt Rasmussen

Medlem

Ib Krause-Kjær

Suppleant

Kirsten Hansen

Revisor

Karsten Kreutzfeldt Rasmussen

Revisor